Bản quyền là vấn đề rất nhạy cảm và quan trọng vì vậy các bạn vui lòng đọc kỹ một số thông tin quan trọng dưới đây:

1. Quy định chia sẻ bài viết

Chúng tôi sẽ nắm toàn bộ bản quyền nội dung, hình ảnh, video… chịu trách nhiệm về bản quyền. Khi không cho phép bạn sẽ không được phép sử dụng nội dung với mục đích in ấn, lưu hành.

Tránh sao chép, sửa chữa nội dung khi không được sự cho phép từ chúng tôi. Các hành động sao chép phải ghi nguồn từ Uonggi.net

2. Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Các ấn phẩm như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại website chúng tôi. Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của 2 bên, không có bất cứ bên nào tham gia. Nếu xảy ra tranh chấp cả hai tự giải quyết theo sự thiện chí, công bằng.